صفحه اصلی > اداره پرستاری > قوانین و آئین نامه ها > کنترل عفونت 

  چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست ( سازمان بهداشت جهانی 2010 )

  اجزاء اصلی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

  دستورالعمل استریلیزاسیون در دندانپزشکی

  دستورالعمل پوشش های اتاق عمل

  استانداردهای عملی برای ایجاد فیلد استریل و ایمنی بیمار

  دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره ای از وسایل، تجهیزات و اقلام داروئی

  تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی

  دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی آمبوبگ

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ساکشن

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی لارنگوسکوپ

  دستورالعمل استفاده از دستگاه فور

  فرم بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ( فرم شماره 1 )

  فرم بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ( فرم شماره 2 )

  اصول کنترل عفونت در واحدهای آندوسکوپی و برونکوسکوپی

  دستورالعمل ضد عفونی سطح بالا - استریلیزاسیون دستگاه های اندوسکوپی با قابلیت انعطاف

  دستور کار اجرایی یکسان سازی و رفع برخی ابهامات اجرای ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

  ضوابط و روش های مدیریت اجرای پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته


 

دستورالعمل های تجویز منطقی آنتی بیوتیک :

  ابلاغ دستورالعمل تجويز منطقي آنتي بيوتيكهاي پرهزينه

  سطح بندی آنتی بیوتیک ها

  فرم تجویز آنتی بیوتیک

 


دستورالعمل های فرآوری مجدد ایمن تجهیزات پزشکی :

  دستورالعمل" فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی "

  فهرست تجهیزات و وسایل پزشکی یکبار مصرفی - جدول شماره (1)

  فهرست تجهیزات و وسایل پزشکی یکبار مصرفی - جدول شماره (2)


دریافت چک لیستهای کنترل عفونت بخش های بیمارستانی :


نام بخش
تخصصص عمومی
اتاق عمل
اورژانس
آزمایشگاه
آندوسکوپی
دیالیز
تصویربرداری
بخش های عمومی
لیبر
CSR
ICU
NICU