صفحه اصلی > آئین نامه ها > اداره پرستاری > کنترل عفونت 

  دستورالعمل استریلیزاسیون در دندانپزشکی

  دستورالعمل پوشش های اتاق عمل

  استانداردهای عملی برای ایجاد فیلد استریل و ایمنی بیمار

  دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره ای از وسایل، تجهیزات و اقلام داروئی

  تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی

  دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی آمبوبگ

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ساکشن

  دستورالعمل شستشو و ضدعفونی لارنگوسکوپ

  دستورالعمل استفاده از دستگاه فور

  فرم بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ( فرم شماره 1 )

  فرم بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ( فرم شماره 2 )


دستورالعمل های تجویز منطقی آنتی بیوتیک :

  ابلاغ دستورالعمل تجويز منطقي آنتي بيوتيكهاي پرهزينه

  سطح بندی آنتی بیوتیک ها

  فرم تجویز آنتی بیوتیک


دریافت چک لیستهای کنترل عفونت بخش های بیمارستانی :


نام بخش
تخصصص عمومی
اتاق عمل
اورژانس
آزمایشگاه
آندوسکوپی
دیالیز
تصویربرداری
بخش های عمومی
لیبر
CSR
ICU
NICU