صفحه اصلی > آئین نامه ها > امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی > تجویز منطقی آنتی بیوتیک 

دستورالعمل های تجویز منطقی آنتی بیوتیک :


  ابلاغ دستورالعمل تجويز منطقي آنتي بيوتيكهاي پرهزينه

  سطح بندی آنتی بیوتیک ها

  فرم تجویز آنتی بیوتیک