صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > واحد صدور پروانه ها 

معرفي انواع مؤسسات درماني  :

 

مؤسسات درماني با توجه به خدماتي كه ارائه مي دهند به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:

.1بيمارستان عمومي

.2  درمانگاه عمومي

.3مركز جراحي محدود

.4مركز درمان ناباروري

.5  مركز درمان سوء مصرف مواد

.6درمانگاه تخصصي شامل : داخلي – غيرتهاجمي قلب و عروق- آلرژي- چند تخصصي مغز و اعصاب و روان- چند تخصصي درد- ديابت – پوست

.7  درمانگاه دندانپزشكي عمومي

.8درمانگاه دندانپزشكي تخصصي

.9  مركزارائه خدمات باليني در منزل

.10   آمبولانس خصوصي

.11   عينك طبي

.12   ارتوپدي فني

.13  مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري

.14   فيزيوتراپي

.15   مركز تصويربرداري

.16   مؤسسه راديولوژي

.17   مركز جامع توانبخشي