صفحه اصلی > ستاد هدایت و انتقال بیماران > اهداف و برنامه ها 

هدف کلی :

کاهش مرگ و میر و نا توانی و معلولیت بیماران و مصدومین .


اهداف جزئی :

1 ) كاهش مرگ و مير و معلوليت هاي  ناشي از حوادث و بيماريها با ارائه خدمات پزشكي بموقع .

2 ) امکان استفاده از خدمات پزشكي در دسترس در حوادث پرتلفات و حوادث غير مترقبه و تخليه بموقع و سريع مجروحان.

3 ) كاهش زمان انتقال بيمار از صحنه حادثه به مركز درماني هدف به منظور ارائه خدمات تخصصی .

4 ) كاهش زمان حضور بر بالين بيماران و مصدومين نيازمند به خدمات فوريتهاي پزشكي در مراکز درمانی.

5 ) كاهش زمان انتقال بين بيمارستاني جهت ارائه خدمات تخصصی تر .

6 ) حفظ بهداشت روانی جامعه به دلیل اطمینان از حضور و امداد رسانی سریع و به موقع در مواقع وقوع حوادث مخصوصا در مراکز درمانی و کاهش نگرانی بیماران .

7 ) امکان بررسی استعداد نيروي متخصص و تجهيزات متناسب با نیاز های درمانی .

8 ) تدوین فرآیندهای بروز ستاد جهت ارائه خدمات بهتر و صحیح تر .

9 ) ارتقاء و گسترش استانداردهای خدمات حوزه سلامت بصورت شبانه روزی .

10 ) پايش و ارزيابي عملكرد خدمات درمانی در حال انجام بصورت مستمر و اصلاح فرآيندها بصورت مقطعی .

11 ) افزایش سطح سلامت جامعه و بالابردن سطح رضایت مندی مردم با ارائه خدمات بموقع .