صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی خدمات بالینی > امور مامائی > امور نوزادان > قوانین،بخشنامه و دستورالعملها 

برای مشاهده مطلب بر روی فایل زیر کلیک کنید.

   دانلود : دستورالعمل_تجویز_شیر_مصنوعی.doc           حجم فایل 33 KB
   دانلود : استانداردهای_مراقبت_از_نوزادان_بستری.doc           حجم فایل 77 KB