صفحه اصلی > ستاد هدایت و انتقال بیماران > معرفی  

نام : مرتضی

نام خانوادگی : حبیبی مقدم

مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد مراقبت های ویژه

سابقه کار :  10 سال

عنوان شغلی : مسئول ستاد هدایت و انتقال بیماران


*********************************

معرفی ستاد هدایت :


   براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه از سوم آبان ماه سال 1373 با حضور فعال کارشناسان ، مسئولین و مدیران گروههای مختلف معاونت درمان و دانشگاه ، فعالیت  خود را به صورت شبانه روزی آغاز کرده است .


  در حال حاضر ستاد هدایت و انتقال بیماران به عنوان یکی از ارکان سه گانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان دزفول در کنار دو رکن اورژانس 115 و ستاد حوادث غیر مترقبه (EOC) واقع گردیده است و با این دو رکن همکاری نزدیکی دارد.