صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی خدمات بالینی > امور مامائی > امور مادران > قوانین،بخشنامه و دستورالعملها 

برای دیدن فایلها بر روی آنها کلیک کنید.

   دانلود : دستور_العمل_غربالگری_دیابت.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : پيوست_بررسي2-12-91.zip           حجم فایل 151 KB
   دانلود : پیوست_غربالگر.zip           حجم فایل 305 KB
   دانلود : شاخصهای_بیمارستان_دوستدارمادر.doc           حجم فایل 76 KB
   دانلود : دستورالعمل_سقط.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : دستورالعمل_استفاده_ازراهنمای_کشوری.doc           حجم فایل 73 KB
   دانلود : استانداردبخش_لیبر.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : استانداردبخش_بارداری_پرخطر.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : دوره_هاي_آموزشی__الزامی.doc           حجم فایل 62 KB
   دانلود : استاندارد_بخش_بارداری_پر_خطر_25-6-91.doc           حجم فایل 76 KB
   دانلود : اقدامات_دهگانه_دوستدار_مادر.pdf           حجم فایل 36 KB
   دانلود : استاندارد_بخش_لیبر_و_زایمان_در_سیستم_سنتی.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : شیوه_نامه_غربالگری_نقص_لوله_عصبی.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : عارضه_چسبندگی20-3-92.doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود : دستورالعمل_غربالگری_وتشخیص_دیابت.pdf           حجم فایل 123 KB