صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی خدمات بالینی > امور مامائی > امور مادران > مطالب آموزشی 

جهت مشاهده مطلب بر وری لینک زیر کلیک کنید.

   دانلود : مروری_بر_نظام_مراقبت_مرگ_مادر.rar           حجم فایل 58 KB
   دانلود : 18bahman1(برنامه_سلامت_مادران).rar           حجم فایل 2930 KB
   دانلود : 2پيگيري_حاملگي_پرخطر-_بخشنده.rar           حجم فایل 40 KB
   دانلود : پیشگیری_از_ترومبوآمبولی_وریدی_(VTE).rar           حجم فایل 54 KB
   دانلود : غربالگری_ناهنجاریهای_جنین.rar           حجم فایل 217 KB
   دانلود : 3-pmtc.pdf           حجم فایل 1112 KB
   دانلود : 2-HIV_in_children.pdf           حجم فایل 1403 KB
   دانلود : RCA_Real____FINAL___-_Copy.pdf           حجم فایل 4840 KB
   دانلود : FMEA.rar           حجم فایل 653 KB
   دانلود : میزان_کلسیفیکاسیون.zip           حجم فایل 263 KB
   دانلود : بسته_خدمتی_مراقبت_آغوشی_مادر_و_نوزاد(KMC).pdf           حجم فایل 2853 KB
   دانلود : تاریخچه_مرگ_مادر92.pdf           حجم فایل 104 KB