صفحه اصلی > امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی > اداره امور آزمایشگاهها > تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 92 

**تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 92**

جهت مشاهده فایل مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

   دانلود : تعرفه_آزمایشگاه_-92.pdf           حجم فایل 845 KB