صفحه اصلی > امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی > اورژانس های بیمارستانی > آئین نامه ، قوانین و دستورالعملها 

 جهت مشاهده مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

   دانلود : ویرایش_پنجم_ترالی_اورژانس.pdf           حجم فایل 983 KB