صفحه اصلی > اداره پرستاری > شرح وظایف گروههای مختلف پرستاری 

لطفاً جهت مشاهده شرح وظایف پرستاری فایل زیر را دانلود کنید.

   دانلود : فرایند_بازدید_از_بخش_های_بیمار.docx           حجم فایل 65 KB
   دانلود : فرایند_گردش_بیمار_در_اورژانس_.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرایند_کار_ستاد_هدایت_دانشگاه_دزفول.docx           حجم فایل 75 KB
   دانلود : فرایند_بررسی_درخواستهای_حوزه_پرستاری.docx           حجم فایل 51 KB
   دانلود : شرح_وظايف_پرستاري.pdf           حجم فایل 28163 KB