صفحه اصلی > مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره درمان سوء مصرف مواد > آئین نامه و دستورالعمل ها 

برای  دریافت فایلهای آموزشی پیوند زیر را دریافت نمایید

   دانلود : پروتکل_سوء_مصرف_مواد.pdf           حجم فایل 2254 KB
   دانلود : فرم_آمار_سه_ماهه.zip           حجم فایل 365 KB