صفحه اصلی > اداره پرستاری > بخشنامه ، قوانین و دستورالعمل ها 

برای دریافت فایل مورد نظر بروی لینکه مربوطه کلیک نمائید

 

   دانلود : منشورحقوق_بیمار_.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : مشاغل_سخت.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : قسمت_2_سوالات_ارتقا.docx           حجم فایل 53 KB
   دانلود : قانون_مديريت_خدمات_كشوري.pdf           حجم فایل 21741 KB
   دانلود : شرح_وظايف_پرستاري.pdf           حجم فایل 28163 KB
   دانلود : سئوالات_مربوط_به_ارتقاء_بهره_وري.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرایی_کار_دانشجویی.pdf           حجم فایل 494 KB
   دانلود : پرسشنامه_مدل_لباس_پرستار.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود : برخی_از_شاخص_های__بهداشت_جهانی.docx           حجم فایل 128 KB
   دانلود : ایین_نامه_تخلفات_در_رشته_های_پزشکی.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : cso(ver1.2).rar           حجم فایل 3636 KB
   دانلود : ممیزی_رشته_پرستاری.pdf           حجم فایل 1012 KB