صفحه اصلی > معاونت درمان > رسالت و چشم انداز معاونت درمان 

رسالت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی دزفول

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی دزفول سازمانی وابسته به وزارت بهداشت ودرمان با تکیه بر اصول عدالت ورزی ،کیفیت محوری ، سلامت مداری در جهت حفظ واعتلای سلامتی از طریق نظارت ،آموزش، مدیریت وبرنامه ریزی منطبق با استانداردهای وزارت متبوع در جهت کسب رضایت مندی بیشتر جامعه تحت پوشش وپرسنل شاغل در سیستم فعالیت می نماید.

 چشم انداز

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی دزفول در نظر دارد طی  5 سال آینده با بکار گیری منابع انسانی، اطلاعاتی،مالی وفیزیکی در جهت ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب ،تربیت نیروهای کارآمد ،ارزیابی ونظارت مستمر بر خدمات درمانی گامی بلند برداشته و الگوئی برجسته در سطح کشور باشد.

 

اهداف آرمانی

1-ارتقاء مستمر کیفیت مراقبتهای سلامت (استقرار حاکمیت بالینی )

2- گسترش دسترسی عادلانه و بهره مندی جامعه از خدما ت سلامت

3- افزایش پاسخ گویی نظام سلامت در بخش درمان و افزایش رضا یتمندی مددجویان

4- افزایش توانمندی ورضایتمندی کارکنان حوزه معاونت درمان

5- دستیابی به شاخصهای وزارت متبوع ( کاهش مرگ و میر مادران باردار و نوزادان ،ایمنی بیمار و........