صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی و خدمات بالینی > اورژانس های بیمارستانی > قوانین و آیین نامه ها 

  دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی ( ویرایش اول )

  دستورالعمل مراقیت های مدیریت شده ( Managed Care )

  چک لیست ارزیابی بخش اورژانس ( 1398 )

  آشنايي با مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس (ویرایش ششم - زمستان 1397 )

 

دستورالعمل جامع اعزام بيمار ( 1398 )

  دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی

  دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی - ویرایش دوم - تیرماه 1396 ( ضمیمه 1 )

  دستورالعمل دارو و تجهیزات ( ضمیمه 2 )

  دستورالعمل دارو و تجهیزات ( ضمیمه 2 - نامه وزارت بهداشت )

  آئین نامه تأسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ( ضمیمه 3 )

  مدیریت اعزام و انتقال بیمار بین مراکز درمانی ( ضمیمه 4 - نامه وزارت بهداشت )