صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > دستورالعملهای مربوط به کرونا ویروس 

  فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری نهایی


  فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری نهایی نسخه دوم


  کتاب راهنما برای کرونا ویروس


  پمفلت برای کرونا ویروس


  شش گام کلیدی برای پیشگشری از شیوع بیماری حاد تنفسی


روش درست شستن دست ها


  طرز تهیه محلول کلر


  دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان نسخه اول


  دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان نسخه دوم


فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان نسخه اول


فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری نهایی نسخه سوم


  دستورالعمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید19 خفیف در منزل


  فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در سطوح اراِیه خدمات سرپایی و بستری نسخه پنجم


  مراکز معین و 16 ساعته


راهنمای درمان و چگونگی دستورالعمل فعالیت مراکز درمان سؤ مصرف مواد

 


روشهای پیشگیری، علایم و اقدامات اولیه درمسمومیت ناشی از مواد ضد عفونی کننده شایع موثر بر   SARS ویروس -CoV-2

 


روشهای پیشگیر ی، علایم و اقدامات اولیه در مسمومیت ناشی از موا د  ضد عفونی  کننده  موثر بر ویروس کووید19


  راهنمای احیا


  نامه وزارت در خصوص نسخه سوم نحوه تامین وتوزیع و تجویز داروهای کووید19

  دستورالعمل اجرایی نحوه تاتمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگریبثیماران تحت درمان سرپایی کووید19

  دستورالعمل چگونگی ارایه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید19

  دستورالعمل خدمات فیزیوتراپی در پاندمی ویروس کووید19

اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري كرونا مانند داروي فاويپيراوير


  فلوچارت تشخیص و درمان کووید19 در سطوح ارایه خدماتسرپایی و بستری نسخه ششم (99/2/10)


  الزامات و ترجیحات در بازگشایی مطب ها و کلینیک های دندان پزشکی در شرایط اپیدمی کووید19


  فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کوودکان

دستورالعمل شروع به کار مراکز جراحی محدود در پاندمی بیماری کووید19
 

دستورالعمل شروع به کار مطب ها و کلنیک های پوست و مو در پاندمی بیماری کووید19

الزامات (اجباری) و ترجیحات (اختیاری) در بازگشایی مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی در شرایط کووید19

دستورالعمل اقدامات درمانی در بیماران مبتلا به کانسرهای کولورکتال در پاندمی کووید19
    مدل ارائه خدمت بیماران کووید 19

  دستورالعمل مداخلات جراحی عروقی در دوره پاندمی  کووید19

  مدل ارایه خدمت بیماران کووید 19 معرفی کد c-19

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در کودکان (نسخه سوم)

فلوچارتتشخیص و درمانبیماری کووید19در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری-نسخه هفتم

  مبانی و استاندارد فرآیندهای اجرایی نظام مراقبت بیماری کووید19----نسخه اول(15تیرماه1399)

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید19بهداشت دستگاهای تهویه در منازل و اماکن عمومی--نسخه اول

  راهنمای استفاده از ماسک و دستکش در جریان پاندمی کووید19


  دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونت های حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری


  راهنمای تشخیص و درمان بیماری کوید-19در سطوح ارایه خدمات سرپايي و بستري نسخه هشتم

  دستورالعمل پيشگيري از كرونا و ساير عفونت هاي تنفسي حاد واگير در محيط كار در شرايط همه گيري

راهنماي تشخيص و درمان بيماري كوويد-19 در كودكان نسخه پنجم-مهرماه1399