صفحه اصلی > کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی > معرفی کلینیک ها 

کلینیک ویژه یازهرا (س) :

آدرس : دزفول،انتهای بلوار یازهرا(س)، جنب بیمارستان یازهرا (س)

تلفن تماس : 42221988 - 061