صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > قوانین و آئین نامه ها > چک لیست های کشوری 

 

کتابچه چک لیست کشوری مراکز تشخیصی و درمانی


روی جلد راهنمای عمومی فهرست مطالب

« مطب ها »

پزشکان عمومی پزشکان فوق تخصص گوارش پزشکان متخصص زنان و زایمان
پزشکان متخصص دندانپزشکان عمومی و متخصص حُرف وابسته به دندانپزشکی

« درمانگاه ها »

درمانگاه پوست درمانگاه داخلی درمانگاه دندانپزشکی عمومی
درمانگاه دیابت درمانگاه قلب و عروق    

« دفاتر کار کارشناسان پروانه دار »

بینایی سنجی تغذیه ماما
گفتار درمانی کار درمانی شنوایی سنجی

« مؤسسات پزشکی »

فیزیوتراپی ساخت و فروش عینک رادیولوژی و سونوگرافی
طب کار ارتوپدی فنی مراکز جراحی محدود
سلامتکده طب ایرانی تصویر برداری